logo

Účetnictví

Modul slouží ke shromažďování účetních zápisů z ostatních modulů (popřípadě i jiných speciálních programů vytvořených na zakázku), ale umožňuje účetní zápisy přímo vkládat. Ze shromážděných údajů pak vytváří různé výstupy, jako obratovou předvahu, rozvahu, výsledovku, hlavní knihu, účetní deník a mnoho dalších. Tyto výstupy pak mohou být vytvořeny podle různých časových hledisek, či podle středisek, výkonů a zakázek. Samozřejmostí je pak možnost vytváření vlastních sestav a formulářů.

Sklad

Modul slouží k evidenci zboží a materiálu na skladě, umožňuje mít na skladě stejný materiál v různých pořizovacích cenách, naskladňovat i s neznámou cenou a následně i vyskladnit. Umožňuje také definovat různé typy dokladů, přepočty na dokladech, slevy, automatické vyskladnění, pět různých prodejních cen závisejících na typu zákazníka, výpočty prodejních cen formou rabatu a výpočty slev.

Možnost vytvoření tzv. mustrů, tj. kolekce několika druhů zboží v rozličném množství a s nimi pak provádět hromadného operace (10l piva, 20 lahví a 1 basa). Karty mohou obsahovat i několikastránkové popisy, obrázek, normativy a informace o vlastnostech důležitých pro manipulaci a převoz (hmotnost, objem, ...). Současně se mohou vést dva druhy karet:

bez stavové karty s průměrovanou cenou
stavové karty s vyskladňováním a prodejem metodou FIFO

Často je využíváno i naskladnění s neznámou cenou, která se doplní až později. Sklad může být veden i střediskově, sleduje měsíční a celkové pohyby a výkony. Připraveny jsou výpisy stavu zásob, ceníky, odběratelské přehledy a obraty na kartách za období. Uživatel má možnost vytvoření prakticky neomezených uživatelských sestav.

Majetek

Modul slouží k evidenci hmotného, nehmotného i nemovitého investičního majetku a jejich změn (nákupy, prodeje, zvýšení cen, likvidace, ...). Počítá daňové a účetní odpisy i do budoucna pro tvorbu odpisových plánů. Součástí je mnoho připravených sestav, ale je možno si definovat i vlastní.

Výroba

Modul slouží ke sledování průběhu zakázek firmou počínaje přijetím zakázky obchodníky, přes technický úsek, výrobu, expedici až k zákazníkovi. Umožňuje sledovat požadovaný čas dokončení, potřebný materiál a pracovní postup. U jednotlivých zakázek eviduje různou prioritu, typ (vzorek, reklamace, ...), zodpovědného pracovníka, zákazníka, dohodnutou cenu, požadované množství, způsob platby a dopravy.

Úzce spolupracuje s moduly sklad (objednávka materiálu, výdej materiálu na zakázku, naskladnění a expedice hotového výrobku) a saldokonto (fakturace, platby a zejména platební morálka). Pro nasazení tohoto modulu se předpokládá jeho přizpůsobení konkrétnímu zákazníkovi přinejmenším ve struktuře informací o jednotlivých výrobcích.

Objednávky

Modul doplňuje modul sklad. Eviduje objednávky pro příjem (naskladnění) a výdej (vyskladnění do výroby a prodej). Objednané zboží pro výdej je možno volitelně na skladě zablokovat. Na základě zadaných objednávek je možno zboží hromadně naskladnit, vyskladnit či prodat. Modul je připraven přijímat objednávky i z internetu.

Saldokonto

Modul tiskne vydané faktury, vede knihu přijatých a vydaných faktur, pokladních výdejek a příjemek, a to vše včetně DPH. Eviduje jejich splatnost a splácení faktur, vystavuje penalizační faktury, tiskne příkazy k úhradě, přehledy DPH. Výpis pohledávek a závazků lze třídit podle jednotlivých obchodních partnerů či podle data splatnosti. Uživatel má možnost vytvoření prakticky neomezených uživatelských sestav a formulářů i s obrázky (např. faktura s logem).

Ve spolupráci s modulem účetnictví je možno zadávané doklady ihned účtovat, a to buď po jednom, nebo potom hromadně. Ve spolupráci s modulem sklad je možno vystavovat i kombinované doklady, na kterých se kromě skladových položek může objevit i třeba dopravné. Faktury je možno vystavovat i na místně odloučeném pracovišti a potom je ke zpracování posílat do centra po disketách, či pomocí internetu.