logo

Mzdy a personalistika

Program slouží pro výpočet mezd a vedení personální agendy firmy. Lze zadat libovolné kombinace druhů mezd - měsíční, hodinovou, úkolovou a podílovou.

Program vytváří pracovní výkazy, mzdové listy, výplatnice, přehledy srážek a půjček jednotlivých pracovníků, evidenci nemocenských dávek, přehledy a formuláře pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, výčetky a výplatní listiny pro jednotlivá výplatní místa, roční zúčtování daně, přehledy nákladových složek mzdy dle jednotlivých středisek a zakázek, automaticky vytváří příkazy k úhradě na zdravotní pojišťovny, sociální správu, odborovou organizaci, srážkovou a zálohovou daň, doplatek, spoření, srážky, pojištění a mzdy pracovníka na zadané účty. V případě komunikace s bankou internetem vytvoří exportní soubor pro banku.

Součástí programu je modul pro elektronické vytváření a zasílání ročních evidenčních listů důchodového pojištění. Personální část programu vede osobní data zaměstnance, která jsou podkladem pro vytváření smluv, platových výměrů, zápočtových listů, různých dopisů pro zaměstnance atd. nahoru

Elektronická neschopenka

Od 1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému tzv. eNeschopenky (přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.).

Proto jsme také připravili zahrnutí elektronické neschopenky do programu Mzdy a personalistika. Aplikace se v první řadě stará o přehled vzniklých neschopenek v daném podniku. Při vytvoření neschopenek, program sám započítá dané dokumenty do mezd.

Vnitřní informační systém firem

Plně škálovatelný program, jenž je určen pro malé a střední firmy. Umožňuje nasazení jak v centrále firmy, tak i na místně odloučených lokalit, kde se například mohou pouze vystavovat faktury, vést pokladna, sklad, pracovní listy apod. Takto získaná data se pomocí různých přenosových medií či internetu odešlou do centra firmy, kde se s nimi může dále pracovat.

Pro účetní firmy je připraven ve verzi "multi", která umožňuje vést agendu více subjektů. Systém je rozdělen na několik samostatných částí – modulů, které fungují nezávisle na ostatních. Jednotlivé moduly jsou samozřejmě propojené a program získává maximální účinnost při využívání více modulů najednou.

Softwarové řešení

Jsme schopni zajistit a zprovoznit rozsáhlou škálu softwarových produktů.

Servis a správa

Pomůžeme a poradíme vám s jakýmkoliv IT problémem.

Sociální informační systém

Program je určen pro domy sociálních služeb a slouží ke správě evidence klientů – základní informace, jejich stravování, potřebné zdravotnické péče, úhrady služeb, návštěvy, účasti na akcích a dalších. Ve stravovací části lze nalézt detailní informace k jídelníčku klientů s dostupnými recepty k daným jídlům. Jsou zde evidovány souhrny ošetřovného, které lze snadno vytisknout pro další archivaci.

Moduly programu VATA

Tyto podprogramy Vám umožní mít přehled a správu nad jednotlivými sekcemi vaší společnosti. Zahrnuje mimo jiné i účetnictví

Více zde

EET

Elektronická evidence tržeb rychle, jednoduše a podle legislativy.

Více zde

Ostatní programy

V naší nabídce programů naleznete i další praktické programy programů s programy

Více zde