logo

CRM systém pro domy sociálních služeb

Aplikace je založena na principu webové stránky, tudíž se k ní dá přistupovat z jakékoliv lokality a zařízení. Primárním cílem programu je umožnit zaměstnancům vytváření a dozor nad jednotlivými aktivitami klientů domu, tyto aktivity lze posléze archivovat nebo exportovat formou souborů ve formátu PDF.

absence
clients

Jelikož se jedná o obsáhlejší aplikaci, jsou v ní zahrnuty i další funkcionality. Zaměstnanecká část - disponující možností přehledu docházky a zápisu i editace absence zaměstnanců. Vnitřní poštovní a informační systém, umožňující lepší komunikaci mezi zaměstnanci. Úkolová část, ve které je možné zadávat úkoly pro jednotlivé zaměstnance.

Autoservis

Program je určen pro malé a střední autoopravny. Eviduje skladové zásoby autoopravny, vydané faktury, příjemky a výdejky na sklad, zakázkové listy, adresář partnerů. Zakázka je vedena formou zakázkového listu, kde je popsána specifikace závady a požadovaných oprav, přejímací technik, termíny převzetí a dokončení.

Na dalších stranách je seznam vyskladněného materiálu na zakázku a provedené práce. Je možná i evidence výkonů jednotlivých techniků za období, která posléze slouží jako mzdový podklad.

Cestovní kancelář

Program udává přehled cestovní kanceláři o klientech přihlášených na akce CK. Umožňuje evidovat jak zprostředkovávané provizní, tak vlastní zájezdy, z tohoto důvodu je vhodný jak pro cestovní agentury, tak cestovní kanceláře. Tiskne přihlášky na zájezdy, seznamy klientů pro zájezd, seznamy pro pojištění, rooming list, zasedací pořádek v autobusu, faktury vydané, eviduje pojištění a platby klientů i platby a faktury mezi subjekty cestovního ruchu. Na základě evidovaných informací vytváří podklad pro přiznání k DPH, počítá zisk z akce.

AutoSoft

Program je určený ke zpracování znaleckých posudků na vozidla všech kategorií. Znalecké posudky jsou v tomto programu zpracovávány s využitím metodiky doporučené novelou Znaleckého standardu č.I z roku 2005 a podle amortizačních stupnic této novely.

Program nenahrazuje znalosti znalce, ale odstraňuje možné matematické chyby, je koncipován tak, aby znalci usnadnil a zefektivnil práci. Umožňuje uživateli vytvářet si vlastní databáze popisů, textů a položek, které jednoduchým kliknutím vkládá do posudku. Technické popisy jednotlivých skupin vozidel jsou kromě vozidel osobních nastaveny i pro vozidla nákladní, návěsy a přívěsy. Vyplněný a zkalkulovaný posudek je finálním produktem připraveným k tisku a není třeba jej dále upravovat.