logo

Elektronická evidence tržeb

Pro evidenci tržeb není nutno pořizovat nová zařízení. Je možné využít stávající osobní počítač nebo notebook s příslušným softwarem, internetovým připojením a tiskárnou.

Pokud je vaše stávající zařízení technicky kompatibilní, pak vám stačí pořízení našeho EET softwaru.

Jednoduchá instalace

Evidence tržeb v hotovosti

Různé sazby DPH

Bez následných poplatků

EET software – registruje potvrzení utržené částky v hotovosti. Do programu se zadá částka a ten následně sám dokončí vše potřebné. Spočítá daň z přidané hodnoty i její základ, okamžitě odešle registraci částky na portál elektronické evidence, který následně vrátí fiskální identifikační kód (FIK) a ihned nabídne k tisku účtenku. Software je schopen vytisknout knihu tržeb za požadované období.

Legislativa

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.